Ένας σημαντικός λόγος να ΜΗΝ διαλέξεις μια δουλειά...

(*) Το snapshot προέρχεται από αγγελία για θέση Business Intelligence Engineer σε πολύ γνωστή, πολυεθνική εταιρία πώλησης ηλεκτρικών ειδών... 

Σχόλια