Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ABAP

Για ακόμα μια φορά, "Hello World"...

Εικόνα