Κάπου να κρατηθείς...

Μεγάλη κουβέντα από τον μακαρίτη @Contrabbando...

@Contrabbando

Σχόλια