Για ακόμα μια φορά, "Hello World"...

Hello World - ABAP

Σχόλια